T.C. RİZE İCRA DAİRESİ - 2019/205 TLMT. - TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. RİZE İCRA DAİRESİ - 2019/205 TLMT. - TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Rize İli, Merkez İlçesi, Selimiye Köyü Şentepe Mevkii 101 ada 37 nolu parsel tapusunda kayıtlı çay bahçesi vasfında taşınmaz. Borçlu adına tam hisselidir. Zemin incelendiğinde dava konusu taşınmazda 30-35 yaşlarında kapama çay bahçesi bulunmaktadır. Toprak yapısı derin, süzek ve organik madde ve diğer besin maddelerince zengin milli toprak niteliğinde olduğu anlaşılmıştır. Dava konusu taşınmaz 1. sınıf arazi sınıfındadır. Taşınmazda kuru tarım yapılmaktadır. Ortalama eğimi %25-30 dolaylarındadır. Taşınmaz köy merkezine uzak, araba yoluna cephelidir.

Adresi: Selimiye Köyü Merkez / RİZE

Yüzölçümü: 983,10 m2                           İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 68.482,74 TL                             KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü: 31/03/2020 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü: 29/04/2020 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri: Rize Adliyesi İç Kısım, İcra Müdürlüğü Önü Merkez/RİZE

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Rize İli, Merkez İlçesi, Selimiye Köyü Şentepe Mevkii 101 ada 38 nolu parsel tapusunda kayıtlı çay bahçesi vasfında taşınmaz. Borç adına tam hisselidir. Zemin incelendiğinde dava konusu taşınmazda 30-35 yaşlarında kapama çay bahçesi bulunmaktadır. Toprak yapısı derin, süzek ve organik madde ve diğer besin maddelerince zengin milli toprak niteliğinde olduğu anlaşılmıştır. Dava konusu taşınmaz 1. sınıf arazi sınıfındadır. Taşınmazda kuru tarım yapılmaktadır. Ortalama eğimi %25-30 dolaylarındadır. Taşınmaz köy merkezine uzak, araba yoluna cephelidir.

Adresi: Selimiye Köyü Merkez / RİZE

Yüzölçümü: 671,58 m2                           İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 46.782,26 TL                             KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü: 31/03/2020 günü 10:45 - 10:50 arası

2. Satış Günü: 29/04/2020 günü 10:45 - 10:50 arası

Satış Yeri: Rize Adliyesi İç Kısım, İcra Müdürlüğü Önü Merkez/RİZE

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/205 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

7- İşbu satış ilanı taşınmazın tapu sicilinde kayıtlı ilgililerin tümüne tebliğe gönderilmiş olup tebliğ edilmeyen ilgililer bakımından İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 31/01/2020 (İİK Mad. 126)

*Tebligat yapılamayan ilgililere tebliğat yerine ilanen tebliğ olunur.

*İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

İLAN TARİHİ: 05.02.2020 / İLAN NO: 51