Künye Bilgileri

İmtiyaz Sahibi
Rize Takip Gazetesi

Genel Müdür ve Yayın Yönetmeni
Aytekin Kalender

Yazı İşleri Müdürü
Hamide Kalender

Editörler
Yunus Emre Kopuz

Muhabirler

Ramis Sağlam, Zeynep Kopuz

Muhasebe

Hüseyin Çatan

Yazılım
Rizedeyiz Bilgi İşlem